Axobrex

Opis

Nieustanne monitorowanie doniesień naukowych oraz stały kontakt z naukowcami i ekspertami z ośrodków badawczych i klinicznych spowodowały, że UNIPHARM skutecznie rozwija ważną dla zdrowia kategorię nutraceutyków. Nutraceutyki („nutrition” = żywienie i „pharmaceutical” = farmaceutyczny), to nowoczesne preparaty, które spożywane dostarczają do organizmu substancje niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania. Jest to obecnie szczególnie ważne, gdy wraz z wydłużającym się średnim czasem życia, nasze organizmy są stale poddawane czynnikom zewnętrznym, często o niekorzystnym wpływie oraz w sytuacji rosnącego tempa życia.

W odpowiedzi na rezultaty wielu lat pracy wybitnych polskich naukowców i klinicystów powstał preparat AXOBREX.

AXOBREX jest pierwszym w Polsce preparatem zawierającym substancję cytykolina w postaci soli wewnętrznej. Cytykolina jest to związek składający się z zasady azotowej cytozyny oraz rybozy, pirofosforanu i choliny. Zasady azotowe to podstawowe składniki strukturalne kwasów nukleinowych (DNA i RNA), które odgrywają znaczącą rolę w biosyntezie białek oraz przechowywaniu i przekazywaniu informacji w komórce. Po spożyciu cytykolina rozkłada się na cholinę i cytydynę, substancje naturalnie występujące w organizmie, które ulegają dalszym przemianom i uczestniczą w różnych szlakach metabolicznych m.in. w układzie nerwowym, w tym w mózgu.

AXOBREX jest preparatem unikalnym, bo to pierwszy w Polsce produkt zawierający substancję cytykolina w postaci soli wewnętrznej, zwanej także wolną zasadą. Chemicznie cytykolina jest cytydyno-5’-difosfo-choliną (CDP-choliną). Sól wewnętrzna cytykoliny jest substancją niezwykle dokładnie przebadaną i bezpieczną, co spowodowało, że preparaty zawierające sól wewnętrzną cytykoliny uzyskują status suplementu diety (Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej (2014/423/UE).

Stosowanie

AXOBREX  – zalecane spożycie: dorośli 1 tabletka 1 – 2 razy dziennie podczas posiłku.

Skład

Nowoczesny nutraceutyk AXOBREX, suplement diety, zawiera 250 mg cytykoliny w postaci soli wewnętrznej w jednej tabletce, opakowanie 30 tabletek.