Miło nam, że interesujesz się możliwością pracy właśnie w naszej firmie. 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

 

Zainteresowała Cię nasza oferta? Wyślij swoją aplikację poprzez stronę pracuj.pl lub na adres: rekrutacja@unipharm.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
Szanowny Kandydacie, Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-884, ul. Puławska 428. (dalej: „Administrator”).
Przesłanie dokumentów aplikacyjnych  na adres rekrutacja@unipharm.pl  oznacza, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego aktualnie procesu rekrutacji przez UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o.o. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Jeżeli nie wyrażasz takiej zgody, prosimy, abyś nie wysyłał do nas swojej aplikacji.
Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Ogólna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w toku rekrutacji:
Kto będzie administrował Twoimi danymi osobowymi?

 • Administratorem Twoich danych osobowych podawanych w związku z procesem rekrutacyjnym (dalej: „Dane”) jest UNIPHARM HOLDINGS Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie 02-884, ul. Puławska 428, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000686696, NIP: 9512441769, REGON: 367822108, kapitał zakładowy 200.000,00 złotych (dalej: „Administrator”).

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie poprzez pocztę tradycyjną na adres: ul. Puławska 428 (02-884 Warszawa), drogą mailową na adres e-mail: daneosobowe@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 855 00 66.

 • Celem ułatwienia kontaktu z Administratorem, Administrator wyznaczył Pełnomocnika ds. Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 428 (02-884 Warszawa), drogą e-mailową pod adresem: rodo@unipharm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu + 48 22 855 00 66. Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych nie jest Inspektorem Ochrony Danych , w rozumieniu sekcji 4 RODO.

Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Twoje Dane będą przetwarzane?

 • Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w której uczestniczysz.
 • Przetwarzanie Danych będzie odbywać się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w granicach przewidzianych przepisami prawa.

Komu będą udostępniane Twoje Dane?

 • Odbiorcami Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi w zakresie rekrutacji.
 • Twoje Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Danych przez Administratora?

W związku z przetwarzaniem Twoich Danych, posiadasz prawo do:

 • dostępu do treści Danych (zgodnie z art. 15 RODO),
 • żądania sprostowania Danych (zgodnie z art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia Danych (zgodnie z art. 17 RODO),
 • żądania ograniczenia przetwarzania Danych (zgodnie z art. 18 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku Danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (zgodnie z art. 21 RODO),
 • przeniesienia Danych (zgodnie z art. 20 RODO),
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie Danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Powyższe możesz wykonać poprzez złożenie stosownego oświadczenia Administratorowi, wysłanego (1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska 428 (02-884 Warszawa), (2) poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: daneosobowe@unipharm.pl (3) lub poprzez skorzystanie z innych funkcji, czy mechanizmów udostępnionych przez Administratora.

W związku z przetwarzaniem Danych posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administrator nie będzie w oparciu o Twoje Dane podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym dokonywał profilowania.

Jak długo będą przetwarzane Twoje Dane?

 • Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia procesu rekrutacji lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych.