UNIPHARM w Polsce

UNIPHARM
SP. Z O.O.

Ul. Wiktorska 67/7
02-582 Warszawa

Tel. +48 22 251 16 43
E-mail:
UNIPHARM - logo

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Oddział Warszawa
  Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez UNIPHARM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul.
  Wiktorska 67/7, 02-582 Warszawa), KRS: 0000164686, NIP: 9512079558, w celu obsługi korespondencji
  zainicjowanej przesłaną przez Panią/ Pana wiadomością. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych,
  sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, jak i prawo do złożenia sprzeciwu wobec
  przetwarzania.
  Więcej informacji dot. przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.
  Zasady dot. świadczenia na Pani/ Pana rzecz usług drogą elektroniczną (m. in. przy wykorzystaniu formularza
  kontaktowego) znajdują się w Nocie prawnej.