Nota prawna

1. Serwis www.unipharm.pl został przygotowany przez Unipharm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i stanowi jego własność. Niniejsza nota prawna reguluje warunki dostępu oraz korzystania z serwisu.
2. Publikowane na stronach niniejszego serwisu treści mają charakter wyłącznie informacyjny oraz reklamowo-promocyjny. Treści zamieszczone w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Koreksu cywilnego i nie mogą zostać potraktowane, jako doradztwo, konsultacja czy też rekomendacje.
3. Unipharm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa mogące wyniknąć na skutek zastosowania podanych na stronie informacji bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, albowiem stosowanie dietetycznych środków specjalnego przeznaczenia medycznego każdorazowo powinno zostać poprzedzone konsultacją z lekarzem specjalistą oraz zapoznaniem się z informacjami dołączonymi do preparatów, zawierającymi szczegółowe wskazania dotyczące ich stosowania.
4. W związku z faktem, iż na stronie internetowej zamieszczane są artykuły z prasy specjalistycznej, Unipharm Sp. z o.o. oświadcza, iż artykuły te mają charakter wyłącznie informacyjny, a Unipharm Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
5. Zawarte na stronie treści są przedmiotem praw autorskich przysługujących Unipharm Sp. z o.o. w związku, z czym podlegają ochronie zgodnie z przepisami prawa. Ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie wymaga uprzedniej, wyraźnej zgody Unipharm Sp. z o.o. wyrażonej na piśmie.
6. Informacje zawarte w serwisie oraz zasady korzystania z niniejszego serwisu mogą być zmieniane i poprawiane przez Unipharm Sp. z o.o. bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
7. Osoby umieszczające komentarze oraz opinie na stronach internetowych Unipharm Sp. z o.o. potwierdzają, że są właścicielami przesyłanego materiału lub mają, co do niego nieograniczone prawo przekazywania. Osoby te w momencie przesłania materiału potwierdzają również, że przesyłane przez nie treści zgodne są z przepisami prawa oraz nie istnieją jakiekolwiek przeszkody dotyczące ich publikacji.
8. Unipharm Sp. z o.o. nabywa nieodpłatne prawo wykorzystania, używania oraz dystrybuowania przesłanych do serwisu materiałów i treści bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych bądź czasowych.
9. Unipharm Sp. z o.o. nie dokonuje weryfikacji treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu (w szczególności komentarzy pod artykułami oraz opinii użytkowników) i nie ponosi odpowiedzialności za taką treść. Treści zamieszczane przez użytkowników serwisu mogą zostać w każdym czasie usunięte przez Unipharm Sp. z o.o.
10. Wszelkie zawarte na stronie informacje zebrane zostały w dobrej wierze i na podstawie źródeł uznanych przez właściciela serwisu za wiarygodne. Pomimo to Unipharm Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, rzetelność oraz aktualność zawartych na stronie informacji.
11. W związku z faktem, iż serwis posiada linki do stron osób trzecich Unipharm Sp. z o.o. zastrzega, iż nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczone na tych stronach. Możliwość połączenia ze stroną niebędącą własnością Unipharm Sp. z o.o. nie oznacza również rekomendacji treści, produktów, czy też usług, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik z zamieszczonych w serwisie linków korzysta na własną odpowiedzialność.
12. Wszelkie pytania, uwagi dotyczące strony internetowej prosimy przesyłać na adres e-mail: info@unipharm.pl lub na adres Unipharm Sp. z o.o. ul. Puławska 428, 02-884 Warszawa.